struna tražilica

image shadow

prvotni odbojak

odbojak kojemu je dorzalna strana većinom ili potpuno prekrivena okorinom

arheologija

prvotno sječivo

sječivo kojemu je dorzalna strana većinom ili potpuno prekrivena okorinom

arheologija

pseudoarheologija

uporaba probrane arheološke građe za iznošenje neznanstvenih i izmišljenih prikaza prošlosti

arheologija

puščani kremen

dio mehanizma za paljenje pušaka i pištolja kremenjača

pužnik

kameno oruđe, dvostruki šiljak ili vjerojatnije dvostruko primično strugalo

arheologija