struna tražilica

image shadow

prilagodba

promjena u biološkoj strukturi ili načinu života pojedinca ili populacije koja omogućuje opstanak u određenome okolišu

etnologija i antropologija

prilagodljivost

sposobnost organizma ili populacije da na promjene u okolišu odgovori genskim promjenama ili plastičnim prilagodbama biokemijskih i fizioloških mehanizama, promjenom ponašanja ili drugim mehanizmima i/ili funkcijama

etnologija i antropologija

primarna spolna obilježja

vanjske tjelesne razlike između spolova koje su izravno povezane s reprodukcijom

etnologija i antropologija

primarna svijest

stanje svjesnosti postojećega u neposrednoj okolini i neposrednome trenutku

etnologija i antropologija

primarne institucije

institucije koje oblikuju temeljnu strukturu osobnosti zajednice

etnologija i antropologija

primarno središte okoštavanja

mjesto na kojemu počinje okoštavanje

temeljne medicinske znanosti

primati

red iz podrazreda viših sisavaca

etnologija i antropologija

primatologija

znanost koja proučava sve primate osim čovjeka

etnologija i antropologija

primijenjena antropologija

primjena antropoloških spoznaja i metoda u praktičnim kontekstima

etnologija i antropologija

primitivizam

stanje nižega društvenog i kulturnog razvoja

etnologija i antropologija