struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

kulturni nacionalizam

skup različitih javnih djelatnosti koje podupiru stvaranje ili postojanje neke nacije

interdisciplinarne društvene znanosti

kulturni obrazac

skup odabranih kulturnih obilježja koji reprezentira kulturnu cjelinu skupine i dominantan tip osobnosti njezinih pripadnika

etnologija i antropologija

kulturni pluralizam

više različitih etničkih skupina s njima svojstvenim kulturnim obilježjima koje supostoje u istoj, široj društvenoj zajednici

etnologija i antropologija

kulturni posrednik

član zajednice koji ima ulogu posrednika ili tumača u dodiru s pripadnicima drugih kulturnih zajednica

etnologija i antropologija

kulturni raskorak

raskorak između dvaju povezanih kulturnih obilježja koji nastaje zbog različitih brzina njihove promjene

etnologija i antropologija

kulturni relativizam

stajalište prema kojemu se kulturne razlike među ljudskim zajednicama moraju proučavati s obzirom na njihov vlastiti kulturni i društveni kontekst

etnologija i antropologija

kulturni scenarij

implicitni sustav kulturnih pravila koja reguliraju društvenu praksu

etnologija i antropologija

kulturni sloj

taložina nastala ljudskom aktivnošću

etnologija i antropologija

kulturni studiji

interdisciplinarno područje proučavanja kulture u kontekstu odnosa moći

etnologija i antropologija

kulturni sukob

odnos među kulturnim skupinama koje se međusobno nastoje podčiniti ili uništiti

etnologija i antropologija