struna tražilica

image shadow

brodske knjige

knjige u koje se unose podatci o važnijim događajima i obavljenim radnjama na brodu te služe kao dokaz o identitetu, sposobnosti za plovidbu i ostalim svojstvima broda

pravo

brodske linije

presjeci brodske forme s ravninama

brodogradnja

brodski barograf

barograf s napravom za prigušivanje učinaka gibanja i trešnje broda kojom se smanjuju smetnje u zapisu

geofizika

brodski barometar

barometar s napravom za prigušivanje učinaka gibanja i trešnje broda

geofizika

brodski brzinomjer

uređaj koji pokazuje brzine broda i drugih plovnih objekata

geodezija

brodski dnevnik

brodska knjiga u koju se upisuju podatci povezani s plovidbom, važni za ugovorne strane vezane uz brod

pravo

brodski manifest

osnovna isprava za carinski nadzor broda

pravo

brodski meteorološki dnevnik

obrazac u koji se u šifriranome obliku upisuju rezultati brodskoga motrenja

geofizika

brodski meteorološki ključ

međunarodni meteorološki ključ za prizemna sinoptička motrenja na morima i uz obale

geofizika

brodski razglas

razglasni uređaj kojim se prenose obavijesti po brodu

tehnologija prometa i transport