struna tražilica

image shadow

prekrivanje

postupak rasprostiranja materijala po gomili otpada na odlagalištu

terminološke norme

prenosivost vibracija

omjer ubrzanja mjeren na površini šake i u referentnoj točki

terminološke norme

preporuka

odredba koja iskazuje savjet ili smjernicu

terminološke norme

prepreka za vlagu

dio iz sastava odjevnoga predmeta koji je oblikovan tako da štiti od prolaska vode kroz odjevni predmet

terminološke norme

preradba

unošenje svih potrebnih izmjena u sadržaj i prikaz normativnog dokumenta

terminološke norme

prestrujni isparivač

isparivač koji je dio dišnog sustava ili se upotrebljava izvan njega, u kojemu se struja plinova ili para stvara smanjenjem tlaka na izlazu isparivača ispod tlaka na ulazu s pomoću bolesnikovih udisajnih napora ili mehaničke naprave

terminološke norme

pretisak

ponovno tiskanje normativnog dokumenta bez promjena

terminološke norme

preuzimanje međunarodne norme u nacionalni normativni dokument

objavljivanje nacionalnoga normativnog dokumenta utemeljena na odgovarajućoj međunarodnoj normi ili priznavanje istog statusa toj međunarodnoj normi kao i nacionalnomu normativnom dokumentu, s time da se naznače sva odstupanja od te međunarodne norme

terminološke norme

preventivno održavanje

održavanje koje se provodi u unaprijed određenim intervalima ili u skladu s propisanim kriterijima i s ciljem smanjivanja vjerojatnosti kvara ili ograničenja funkcije elementa

terminološke norme

pribor

retroreflektor koji se upotrebljava kao pomagalo za poboljšanje uočljivosti a različit je proizvod od odjevnoga predmeta

terminološke norme