struna tražilica

image shadow

program

skupina međusobno povezanih projekata kojima se koordinirano upravlja kako bi se postigle prednosti i kontrola koje ne bi bile dostupne kad bi se projektima pojedinačno upravljalo

građevinarstvo

proizvodi srodni geotekstilu

planarni propusni polimerni materijali koji ne odgovaraju definiciji geotekstila

građevinarstvo

projekt

privremeno nastojanje poduzeto radi stvaranja jedinstvenoga proizvoda, usluge ili rezultata

građevinarstvo

projekt organizacije gradnje

projekt u kojemu su definirani rokovi, troškovi i kvaliteta izvedbe građevine

građevinarstvo

projektna brzina

najveća brzina pri kojoj se ostvaruje potpuna sigurnost vožnje u uvjetima male gustoće prometa i velike slobode manevriranja pod optimalnim vremenskim uvjetima i uz dobro održavanje ceste

građevinarstvo

projektna faza

skup logički povezanih projektnih aktivnosti koje završavaju većom isporukom

građevinarstvo

projektna organizacijska struktura

organizacijska struktura tvrtke uspostavljena radi realizacije konkretnoga zadatka ili projekta

građevinarstvo

projektni pljusak

količina i raspodjela oborina na danome slijevnom području koja se upotrebljava za određivanje projektne poplave

građevinarstvo

projektni sponzor

osoba ili skupina koja osigurava financijske resurse za projekt, u gotovini ili kakvu drugom obliku

građevinarstvo

projektni tim

strukturirana skupina stručnjaka koja surađuje kako bi ostvarila određene ciljeve projekta

građevinarstvo