struna tražilica

image shadow

dilatacijska reška

mjesto prekida i nastavljanja istovrsnih dijelova građevine koje omogućuje promjene dimenzija dijelova zbog temperaturnih ili drugih djelovanja

građevinarstvo

dimenzioniranje

proračun koji obuhvaća određivanje najmanjih dimenzija pojedinih dijelova tehničkih konstrukcija, isključujući mogućnost pojave loma, deformacija ili gubitka prvobitnoga oblika elastične ravnoteže pod djelovanjem zadanoga opterećenja

građevinarstvo

dinamički koeficijent

veličina veća od 1,00 kojom se u statičkome proračunu množi zadano opterećenje konstrukcija kako bi se približno uzelo u obzir dinamičko djelovanje

građevinarstvo

dinamičko djelovanje

skup djelovanja koja izazivaju titranje nosivoga sklopa i cijele konstrukcije

građevinarstvo

dinamičko pokusno opterećenje

pokusno opterećenje pilota dinamičkim opterećenjem kojim se procjenjuje tlačna otpornost

građevinarstvo

dinamika konstrukcija

dio tehničke mehanike u kojemu se analizira reakcija konstrukcija pod utjecajem promjenjivih djelovanja koja prouzročuju gibanje i pojavu znatnih inercijskih sila

građevinarstvo

dionica

organizacijska jedinica građevnoga objekta

građevinarstvo

diskontinuitet

slojne površine, rasjedi, pukotine i sve površine na kojima je čvrstoća znatno smanjena u usporedbi s monolitnim komadima stijene

građevinarstvo

dizelsko vučno vozilo

vučno vozilo izvedeno kao lokomotiva ili motorni vlak s dizelskim motorom kao pogonskim strojem te s mehaničkim, hidrauličkim ili električnim prijenosom snage

građevinarstvo

djelomično prednapinjanje

prednapinjanje pri kojemu se dopušta raspucavanje presjeka pri dostizanju najvećega opterećenja, dok se pri promjenjivim opterećenjima koja najčešće djeluju ne pojavljuju ni vlačna naprezanja

građevinarstvo