struna tražilica

image shadow

kvadratna matica

matica obrisa pravilne četverostrane prizme

strojarstvo

kvadratna matica s naglavkom

kvadratna matica sa zaobljenim bočnim bridovima koja na naliježućoj strani ima prstenasti izdanak u obliku ravne okrugle podložne pločice promjera većega od promjera opisane kružnice baze prizme

strojarstvo

kvadratna podložna pločica

podložna pločica obrisa pravilne četverostrane prizme s okruglim provrtom u sredini

strojarstvo

kvadratni upust

udubina na gornjoj strani glave vijka u obliku pravilne četverostrane prizme

strojarstvo