struna tražilica

image shadow

preradljivost

relativna lakoća rukovanja i preradbe tvari ili smjese

kemijsko inženjerstvo

preša

stroj za prešanje

strojarstvo

pretkoagulans

koagulans dobiven djelomice nepažljivom koagulacijom kaučukova lateksa

kemija

pretpolimer

tvar u stupnju polimerizacije između jednoga monomera ili više monomera i gotovoga polimera

kemija

prevlačenje

nanošenje tanka sloja materijala u obliku kapljevine ili praha na podlogu

kemijsko inženjerstvo

prevlačenje plamenim štrcanjem

prevlačenje polimernim prahom zagrijanim na temperaturu taljenja plamenom smještenim između mlaznice za raspršivanje i podloge

kemijsko inženjerstvo

prianjalo

tvar koja potiče ili osigurava čvršće povezivanje smole kao matrice i ojačivala

kemija

prianjanje

stanje u kojemu se dvije površine drže zajedno graničnim silama

strojarstvo

prijelaz prvoga reda

postupna promjena stanja polimera tijekom kristalizacije ili taljenja kojom se mijenja struktura polimera

kemija

prijenos lanca

kemijska reakcija koja se obično zbiva pri lančanoj polimerizaciji pri kojoj aktivna makromolekula prenosi reaktivnu funkcionalnu sposobnost na drugu molekulu i postaje neaktivnom

kemija