struna tražilica

image shadow

otopina

statistički homogena prostorna raspodjela atoma, iona, skupina atoma ili molekula kemijskog elementa odnosno kemijskog spoja otopljenog u drugom kemijskom elementu odnoso kemijskom spoju, otapalu, u čvrstom ili tekućem agregacijskom stanju

fizika

otopljena tvar

kemijski element odnosno kemijski spoj koji je otopljen u drugom kemijskom elementu odnoso kemijskom spoju, otapalu

fizika

otpor sredstva

sila koja se pojavljuje pri gibanju tijela kroz fluid, pritom ima smjer koji je suprotan smjeru gibanja tjela

fizika

otpor zraka

sila koja se pojavljuje pri gibanju tijela kroz zrak, pritom ima smjer koji je suprotan smjeru gibanja tijela

fizika

otpornik

element električnoga strujnog kruga koji pruža električni otpor protoku električne struje

fizika

Ottov ciklus

termodinamički kružni proces koji se sastoji od adijabatske kompresije, izohornoga zagrijavanja, adijabatske ekspanzije i izohornoga hlađenja

fizika

otvorena struna

struna s dva slobodna kraja koja topološki odgovara dužini

fizika

otvoreni manometar

uređaj za mjerenje razlike stvarnoga i atmosferskoga tlaka

fizika

otvoreni sustav

sustav tijela koja međusobno djeluju unutar svojih granica, a istodobno međudjeluju s ostalim tijelima izvan svojih granica

fizika

otvrdnjavanje

postupak kojim se povećava tvrdoća materijala

fizika