struna tražilica

image shadow

zrakoplovna podnica oblaka

visina podnice oblaka utvrđena iz zrakoplova u letu koji se nalazi na udaljenosti od 1,6 do 2,4 kilometra od uzletno-sletne staze aerodroma

geofizika

zrakoplovna posada

osoblje koje upravlja zrakoplovom ili u njemu obavlja druge dužnosti

tehnologija prometa i transport

zrakoplovna postrojba

manja cjelina zračnih snaga organizirana posebnim ustrojem radi lakšega upravljanja, uporabe u ratu i miru ili obuke

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplovna predstraža

odgovarajući razmještaj zrakoplova za rano upozoravanje čija je osnovna zadaća otkriti, dojaviti i pratiti kretanje prilazećih protivničkih zrakoplova ili projektila te nadzirati njihovo presretanje

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplovna prepreka

nepokretan ili pokretan objekt ili njegov dio smješten na području namijenjenu kretanju zrakoplova po tlu ili objekt koji zadire u površine namijenjene zaštiti zrakoplova u letu

tehnologija prometa i transport

zrakoplovna radionavigacijska veza

razmjena podataka dobivenih s pomoću radionavigacijskih sredstava koja omogućuje sigurno letenje zrakoplova

tehnologija prometa i transport

zrakoplovna radiopostaja

radiopostaja u sklopu mobilne zrakoplovne veze smještena u zrakoplovu

tehnologija prometa i transport

zrakoplovna telekomunikacijska postaja

postaja u sklopu zrakoplovne telekomunikacijske veze

tehnologija prometa i transport

zrakoplovna telekomunikacijska veza

telekomunikacijska veza uspostavljena radi potrebe u zrakoplovstvu

tehnologija prometa i transport

zrakoplovna turbulencija

nepravilno gibanje zrakoplova u letu zbog naglih promjena brzine vjetra

geofizika