struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

zračni prostor klase C

zračni prostor u kojemu je dopušteno letenje VFR letova i IFR letova te se provodi razdvajanje IFR letova, IFR letova od VFR letova, VFR letova od IFR letova, a ne provodi se za VFR letove, nego im se pruža usluga davanja informacija o prometu

tehnologija prometa i transport

zračni prostor klase D

zračni prostor u kojemu je dopušteno letenje VFR letova i IFR letova te se provodi razdvajanje IFR letova, a ne provodi se između IFR letova i VFR letova, VFR letova i IFR letova te između VFR letova, nego im se pruža usluga davanja informacija o prometu

tehnologija prometa i transport

zračni prostor klase E

zračni prostor u kojemu je dopušteno letenje VFR letova i IFR letova te se provodi razdvajanje IFR letova, IFR letova od VFR letova, VFR letova od IFR letova, a ne provodi se za VFR letove, nego im se pruža usluga davanja informacija o prometu, a VFR letovi ne moraju imati stalnu dvosmjernu radiokomunikacijsku vezu, niti podliježu odobrenju kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

zračni prostor klase F

zračni prostor u kojemu je dopušteno letenje VFR letova i IFR letova, ali se ne provodi razdvajanje zrakoplova, nego im se pruža usluga letnih informacija i savjetodavna usluga za IFR letove, dok VFR letovi ne moraju imati stalnu dvosmjernu radiokomunikacijsku vezu niti podliježu odobrenju kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

zračni prostor klase G

zračni prostor u kojemu je dopušteno vizualno i instrumentno letenje, ali se ne provodi razdvajanje zrakoplova, nego im se pruža usluga letnih informacija

tehnologija prometa i transport

zračni prostor sa savjetodavnom uslugom

zračni prostor određenih dimenzija ili utvrđena ruta s dostupnom savjetodavnom uslugom kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

zračni put

kontrolirano područje zračnoga prostora ili njegov dio u obliku koridora opremljenoga radionavigacijskim sredstvima

tehnologija prometa i transport

zračno pravo

grana prava koja uređuje pravni status zračnoga prostora, zračnu plovidbu i zračni promet, pravni status zrakoplova i pravni režim u pojedinim zračnim prostorima

pravo

zračno pristanište

aerodrom za zrakoplove ili helikoptere namijenjen uzlijetanju i slijetanju u vizualnim meteorološkim uvjetima

tehnologija prometa i transport

zračnodesantne postrojbe

postrojbe kopnene vojske organizirane, opremljene i obučene za izvođenje desanta i borbu u protivničkoj pozadini

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika