struna tražilica

image shadow

žmurje

uski, dugi i vitki profilirani elementi od čelika koji se upotrebljavaju za osiguranje građevne jame od tlaka tla ili vode

građevinarstvo

županijska cesta

javna cesta koja povezuje županiju ili više njih

građevinarstvo