struna tražilica

image shadow

zaleđivanje

stvaranje leda na zrakoplovu pri preletu kroz oblak koji sadržava pothlađene kapljice

geofizika

zanošenje

bočno odstupanje letjelice od puta određena kursom i brzinom zbog utjecaja vjetra na njezin trup

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zapovjednik zrakoplova

osoba s pravom konačne odluke odgovorna za upravljanje zrakoplovom i njegovo opsluživanje tijekom leta i na tlu

tehnologija prometa i transport

zaštita zrakoplovstva

sigurno očuvanje međunarodnoga civilnog zrakoplovstva od postupaka nezakonita ometanja

tehnologija prometa i transport

zaštitni pregled

mjere i postupci kojima se sprečava unošenje oružja, eksplozivnih naprava i drugih opasnih predmeta i tvari u štićeno područje

pravo

zaustavna staza

površina u produžetku uzletno-sletne staze koja ima dovoljnu nosivost da se može upotrebljavati za zaustavljanje zrakoplova nakon otkazivanja uzlijetanja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zaustavna točka

točka u kojoj se brzina strujenja izjednačuje s nulom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zaustavni tlak

zbroj statičkoga i dinamičkoga tlaka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zauzetost uzletno-sletne staze

vrijeme koje zrakoplov provede na uzletno-sletnoj stazi od trenutka preleta aktivnoga praga do izlaska sa staze u slijetanju te od trenutka ulaska na stazu i preleta suprotnoga praga USS-a ili započinjanja ranoga zaokreta kojim izlazi iz površine osnovne staze u uzlijetanju

tehnologija prometa i transport

završni krak

letna putanja u smjeru slijetanja duž proširene središnje osi staze od završetka prilaženja

tehnologija prometa i transport