struna tražilica

image shadow

zavaravajuće oglašavanje

oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti takmace

pravo

zavaravajuće radnje

zavaravajući poslovni postupci koji prosječnoga potrošača dovode u zabludu, zbog čega on donosi ili je vjerojatno da će donijeti odluku o poslu koju inače ne bi bio donio

pravo

zbrajanje državnih potpora

postupak kojim se zbrajaju sve dodijeljene državne potpore s namjerom da se izračuna prelaze li gornju granicu iznosa potpore

pravo

zelena knjiga

konzultacijski dokument o određenoj temi koji Komisija objavljuje da bi potaknula reakcije zainteresiranih strana te bolje odredila buduće smjernice svoje politike

pravo

zlouporaba vladajućega položaja

protukonkurentska poslovna praksa koju provodi poduzetnik koji se nalazi u vladajućemu položaju kako bi zadržao ili poboljšao svoj položaj na tržištu

pravo

značajno ograničavanje učinkovitoga tržišnog natjecanja

ograničavanje učinkovitoga tržišnog natjecanja do kojega dolazi stvaranjem ili jačanjem vladajućega položaja nakon provedbe koncentracije poduzetnika

pravo

zona slobodne trgovine

stupanj ekonomske integracije u kojemu su između država članica zabranjene sve prepreke trgovini, poput carina i količinskih ograničenja, ali svaka država članica može prema trećim zemljama primjenjivati svoju vlastitu carinu

pravo

zrakoplovna tranzitna viza

viza za tranzit preko međunarodnoga tranzitnog prostora u jednoj zračnoj luci ili više zračnih luka u državama članicama

pravo

zrcalna odredba

odredba međunarodnoga sporazuma koji je sklopila Europska unija, a koja je tekstualno ista ili slična nekoj odredbi Osnivačkih ugovora, ali ne mora nužno biti tumačena na isti način pa posljedično ne mora stvarati iste učinke

pravo

žig Zajednice

žig za proizvode ili usluge koji je oblik prava industrijskoga vlasništva zaštićen na području cijele Unije nakon registracije pri Uredu za usklađivanje na unutarnjemu tržištu

pravo