struna tražilica

image shadow

zavoj

element kojim se opisuje zakrivljenost trase ceste

građevinarstvo

završna situacija

novčani dokument o obračunu obavljenih građevnih radova koji se izrađuje nakon završetka svih radova i služi kao podloga za konačni obračun radova

građevinarstvo

završno izvješće

dokument koji ukratko opisuje povijest projekta s osnovnim ciljem poboljšanja izvedbe budućih projekata

građevinarstvo

zbijeno nekoherentno tlo

nekoherentno tlo kod kojega je postotak indeksa zbijenosti u rasponu vrijednosti od 65 do 85

građevinarstvo

zdenac

građevina za zahvaćanje i iskorištavanje podzemnih voda koja može poslužiti i za kontrolu njihove razine

građevinarstvo

zdenac sa slobodnim vodnim licem

zdenac u tlu u kojemu se iznad podzemnoga toka u poroznoj sredini i dalje nalazi porozna sredina s atmosferskim tlakom u porama

građevinarstvo

zdrobljena stijena

agregat dobiven drobljenjem velikih komada stijene na željenu veličinu

građevinarstvo

zemljani radovi

građevni radovi u tlu ili s tlom

građevinarstvo

zglobni damper

građevno vozilo s konstrukcijskim obilježjima dampera koja se tiču robusnosti i snage

građevinarstvo

zgrada

zatvorena ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi te smještaju životinja, biljaka i stvari

građevinarstvo