struna tražilica

image shadow

nulti sufiks

sufiks koji nema nikakav fonemski ostvaraj, a može se suprotstaviti sufiksu koji ima fonemski ostvaraj

filologija