struna tražilica

image shadow

knjižnična građa

pisani, tiskani i drugi grafički, zvučni, vizualni, taktilni ili elektronički dokument, informacijskoga, umjetničkoga, znanstvenoga ili stručnog sadržaja, koji knjižnica drži u knjižničnom fondu i stavlja na raspolaganje korisnicima

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnična klasifikacija

razvrstavanje predmeta, pojava i pojmova prema određenome klasifikacijskom sustavu primjenjivu na knjižničnu građu

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnična mreža

najmanje dvije organizacijski povezane knjižnice s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnična oprema

skup mehaničkih i elektroničkih naprava koje omogućuju ili olakšavaju korištenje knjižnične građe i knjižničnih usluga te namještaj za osoblje i korisnike

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnična statistika

metoda prikupljanja i istraživanja kvantitativnih podataka o knjižničnim uslugama, korištenju i korisnicima

knjižnična zbirka

skup knjižnične građe istovrsna sadržaja ili vrste koji knjižnica drži zasebno unutar svojega fonda

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnična znanost

grana informacijskih znanosti koja se bavi organizacijom, upravljanjem i radom knjižnica, njihovim korištenjem i ulogom u društvu

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnične službe i usluge

sveukupnost knjižničnih djelatnosti i programa namijenjenih ciljanim skupinama korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnični fond

sveukupna građa koju knjižnica posjeduje i daje na korištenje

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnični katalog

popis knjižnične građe koja se nalazi u nekoj zbirci, knjižnici ili u više knjižnica

informacijske i komunikacijske znanosti