struna tražilica

image shadow

izložbeni prostor

knjižnični prostor namijenjen izlaganju vrednije građe ili organizaciji prigodnih tematskih izložba

informacijske i komunikacijske znanosti

izložbeni stol

uređen i ograđen stol koji u prostorima knjižnice služi za izlaganje knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

izlučiti

povući jedinicu knjižnične građe iz knjižničnoga fonda i ukloniti njezin kataložni zapis

informacijske i komunikacijske znanosti

izlučivanje građe

stalni postupak uklanjanja knjiga koje više ne odgovaraju potrebama zbirke jer su zastarjele ili za njima ne postoji potražnja

informacijske i komunikacijske znanosti

izmijenjeno izdanje

novo izdanje već ranije objavljenoga djela koje se izmjenama i/ili dopunama razlikuje od prethodnoga

informacijske i komunikacijske znanosti

Izmjene i dopune UDK-a

publikacija u kojoj se objavljuju autorizirane izmjene i dopune UDK-a

informacijske i komunikacijske znanosti

izobrazba korisnika

knjižnična usluga koja ima za cilj usmjeriti korisnike ili im pružiti pouku iz različitih oblika informacijske pismenosti

informacijske i komunikacijske znanosti

izolar

zbirka rukopisnih karata priobalnoga područja na kojima prevladavaju prikazi otoka

informacijske i komunikacijske znanosti

izravna djelatnost informacijske službe

usluge koje knjižničar pruža u neposrednom kontaktu s korisnikom

informacijske i komunikacijske znanosti

izravni pristup

uporaba elektroničke građe korištenjem materijalnoga nositelja

informacijske i komunikacijske znanosti