struna tražilica

image shadow

kripta

veći svođeni prostor ispod crkve koji se upotrebljava za pojedine vjerske obrede, pokope mučenika, crkvenih prelata i uglednih osoba te za čuvanje relikvija

arhitektura i urbanizam

kriptoportik

svođena podzemna supstrukcija koja povezuje različite traktove u okviru većega arhitektonskog kompleksa

arhitektura i urbanizam

križ

ukrasni i simbolični znak koji se sastoji od dvaju krakova koji se sijeku pod pravim kutom

povijest umjetnosti

križni svod

svod koji nastaje presjekom dvaju bačvastih svodova jednake visine pod pravim kutom

arhitektura i urbanizam

križno-rebrasti svod

križni svod kojemu su bridovi učvršćeni rebrima koja preuzimaju teret

arhitektura i urbanizam

krov

gornji završni dio građevine koji je štiti od atmosferskih utjecaja

arhitektura i urbanizam

krunište

nazubljeni parapet na vrhu bedema

povijest umjetnosti

krunska profilacija

profilacija koja predstavlja završni dekorativni element određene strukture

povijest umjetnosti

kubikul

spavaonica u domusu

povijest umjetnosti

kubikul

grobna komora u katakombi

arhitektura i urbanizam