struna tražilica

image shadow

provirus

virusna DNA ugrađena u kromosom domaćinske stanice

biologija

prva filijalna generacija

prva generacija potomaka određenoga križanja

biologija

pseudoautosomno nasljeđivanje

obrazac nasljeđivanja gena koji se nalaze i na X- i na Y-kromosomu

biologija

pseudodominacija

obrazac nasljeđivanja kod kojega se eksprimira jedna kopija recesivnog alela jer druga kopija toga gena nedostaje zbog delecije na homolognome kromosomu

biologija

pseudogen

nefunkcionalna kopija gena

biologija

Punnettov kvadrat

metoda koja koristi dijagram roditeljskih gameta za predviđanje genotipova potomaka koje roditelji mogu stvoriti i vjerojatnost za svaki od njih

biologija

purin

dušična baza s dvostrukim prstenom

biologija

putničke mutacije

mutacije koje nastaju u istim stanicama kao i vodeće mutacije, ali koje nisu relevantne za tumorigenezu

biologija