struna tražilica

image shadow

kvasivost

stupanj kvašenja

drvna tehnologija

kvašenje

adhezijski dodir krutine i tekućine

drvna tehnologija

kvrga

dio grane urastao u deblo

drvna tehnologija

kvrga poleguša

kvrga kojoj je odnos najvećega i najmanjega promjera veći od 4

drvna tehnologija

kvrga s radijalnim pukotinama

kvrga na kojoj se nalaze radijalne pukotine

drvna tehnologija

kvržica

kvrga kojoj je manji promjer kod četinjača manji od 6 mm, a kod listača manji od 10 mm

drvna tehnologija