struna tražilica

image shadow

prijenos ovlasti

aktivnost kojom zemlja članica ili zapovjedništvo NATO-a daje operativno zapovijedanje ili nadzor nad određenim snagama zapovjedništvu NATO-a

sigurnosne i obrambene znanosti

priprema Oružanih snaga

svakodnevne vojne djelatnosti kojima se stvara sposobnost za izvršenje misija ili za uporabu Oružanih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

prosudba borbene štete

prosudba učinaka nastalih primjenom smrtonosnih ili nesmrtonosnih vojnih akcija protiv vojnih ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

psihološke operacije

aktivnosti u kojima se upotrebljavaju komunikacijske ili druge metode radi utjecaja na shvaćanja, stavove i ponašanje ciljane publike, a koje utječu na postizanje političkih i vojnih ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

puno zapovijedanje

ovlast i odgovornost zapovjednika za izdavanje zapovijedi podređenima koja pokriva svaki aspekt operacija i upravljanja te postoji isključivo unutar nacionalnih okvira

sigurnosne i obrambene znanosti

ratne operacije

operacije kojima se s pomoću vojnoga elementa nacionalne moći i usklađenim djelovanjem ostalih elemenata ostvaruju nacionalni ratni ciljevi i štite najviše vrednote ustavnoga poretka Republike Hrvatske

sigurnosne i obrambene znanosti

razumijevanje

percepcija i interpretacija određene situacije radi određivanja konteksta, smisla i predviđanja budućega razvoja u potpori učinkovitomu odlučivanju

sigurnosne i obrambene znanosti

rukovođenje

usklađivanje materijalnih, ljudskih, financijskih i drugih mogućnosti pojedinih organizacija Oružanih snaga radi optimalnoga realiziranja ciljeva postavljenih upravljanjem

sigurnosne i obrambene znanosti

sabotaža

svako djelovanje koje ima negativan učinak na vojne operacije ili na zadaće oružanih snaga i koje se provodi s namjerom izazivanja fizičke štete radi pomoći protivniku ili u jačanju subverzivnih političkih ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

senzor

entitet ili pojedini dio opreme koji otkriva i može indicirati odnosno snimiti objekte i aktivnosti kroz načine na koje objekti emitiraju, reflektiraju ili modificiraju energiju ili čestice

sigurnosne i obrambene znanosti