struna tražilica

image shadow

proizvođač lomljevine

osoba koja lomljenjem kamena proizvodi izrađevine

arheologija

projektil

kameno oruđe koje se umetalo u drveni ili koštani držak kao vrh koplja ili strijele

arheologija

proksimalni dio

bliži ili donji dio izrađevine koja je postavljena prema pravilima orijentacije

arheologija

prostorna analiza

analiza horizontalne i vertikalne rasprostranjenosti nalaza na arheološkome nalazištu

arheologija

protoma

ljudsko poprsje, glava ili prednji dio životinjskoga lika u funkciji ukrasnoga elementa u likovnoj ili primijenjenoj umjetnosti i arhitekturi

arheologija

protoneolitik

uvodni dio u neolitičko razdoblje u kojemu su vidljivi prvi pokušaji domestikacije životinja i kultivacije biljaka te sjedilački način života

arheologija

protopovijesna arheologija

arheološka disciplina koja s pomoću materijalnih ostataka i posrednih pisanih vrela istražuje ljudsku prošlost od brončanoga doba do grčke kolonizacije ili rimskoga osvajanja

arheologija

protopovijest

brončano i željezno doba koje u nekim dijelovima Europe obilježuju ljudske zajednice koje još ne poznaju pismo, a o kojima posredno svjedoče pisani izvori drugih zajednica

arheologija

prvotna pločica

pločica kojoj je dorzalna strana većinom ili potpuno prekrivena okorinom

arheologija

prvotni oblik

kamena izrađevina proizvedena lomljenjem koja može biti oblikovana u oruđe

arheologija