struna tražilica

image shadow

krug

dio ravnine omeđen kružnicom, uključujući i kružnicu

matematika

kružni dijagram

grafički prikaz razdiobe frekvencija određene diskretne statističke varijable koji se sastoji od kruga razdijeljenoga na kružne isječke tako da je svakoj vrijednosti varijable pridružen jedan kružni isječak čija je površina proporcionalna relativnoj frekvenciji te vrijednosti u danome uzorku

matematika

kružni isječak

dio kruga između dvaju polumjera

matematika

kružni luk

dio kružnice između njezinih dviju točaka

matematika

kružni odsječak

dio kruga koji nastaje kada tetiva presijeca cijeli krug

matematika

kružni put na grafu

put na grafu koji počinje i završava u istome vrhu

matematika

kružni vijenac

dio ravnine između dviju koncentričnih kružnica

matematika

kružnica

skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od zadane točke

matematika

kubna jednadžba

jednadžba oblika $f(x)=0$ u kojoj je $f$ polinom trećega stupnja

matematika

kugla

geometrijsko tijelo koje čine sve točke prostora čija udaljenost od zadane točke središta nije veća od zadane duljine polumjera

matematika