struna tražilica

image shadow

preraspodjela

oblik razmjene u kojemu se skupljena dobra članova zajednice razvrstavaju i ponovno raspodjeljuju

etnologija i antropologija

preskriptivizam

nametanje arbitrarnih norma u jezičnoj uporabi

etnologija i antropologija

preskriptivna analiza

analiza usmjerena na normativna pravila ponašanja

etnologija i antropologija

prestacija

darivanje kao oblik obvezatne razmjene među skupinama ili pojedincima

etnologija i antropologija

pretpostavka o kritičnome razdoblju

pretpostavka da se usvajanje jezika u odgovarajućemu društvenom međudjelovanju u potpunosti može razviti do puberteta, kada počinje naglo opadati

etnologija i antropologija

pretpostavka o urođenosti jezika

pretpostavka da se djeca rađaju s urođenim jezičnim znanjem

interdisciplinarne humanističke znanosti

prevođenje

interpretacija značenja teksta u jednome idiomu i proizvodnja najsličnijega mogućeg značenja u drugome idiomu

etnologija i antropologija

prezentizam

analitički pristup koji prošlost tumači iz perspektive sadašnjosti te u njoj pronalazi naznake budućih događaja

interdisciplinarne humanističke znanosti

približna univerzalija

jezična univerzalija koja ima samo nekoliko iznimaka

filologija

prikupljači

lovci skupljači naseljeni u baznim logorima iz kojih specijalizirane manje skupine odlaze u ciljanu nabavu hrane i drugih prirodnih sirovina

etnologija i antropologija