struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

kulturna tipologija

razredba kulturnih obilježja na temelju međusobnih sličnosti i razlika

etnologija i antropologija

kulturna značajka

najmanja jedinica analize kulturne cjeline

etnologija i antropologija

kulturni determinizam

stajalište prema kojemu su razlike među ljudskim skupinama u potpunosti uvjetovane kulturom

etnologija i antropologija

kulturni dodir

neposredni dodir pripadnika različitih kuturnih ili jezičnih skupina

etnologija i antropologija

kulturni imperijalizam

prevlast kulturnih obilježja jedne skupine nad kulturnim obilježjima drugih skupina

etnologija i antropologija

kulturni kapital

trajne kulturne dispozicije koje pojedinac stječe usvajanjem norma, vrijednosti i znanja u uvjetima klasno ili statusno određene primarne socijalizacije te kulturna dobra i akademske kvalifikacije

etnologija i antropologija

kulturni kompleks

skupina međusobno funkcionalno povezanih kulturnih obilježja koja tvore važan aspekt života zajednice

etnologija i antropologija

kulturni krajolik

krajolik koji je oblikovala neka kulturna zajednica

etnologija i antropologija

kulturni krug

skup funkcionalno povezanih kulturnih obilježja karakterističnih za određeno zemljopisno područje određenoga razdoblja

etnologija i antropologija

kulturni materijalizam

teorijska perspektiva prema kojoj su međukulturne razlike posljedica različitih materijalnih uvjeta

etnologija i antropologija