struna tražilica

image shadow

brodovlasnik

fizička ili pravna osoba kojoj pripada vlasništvo nad brodom

pravo

brodovlje

skupina ratnih brodova, trgovačkih brodova ili plovnih objekata određene države ili brodarskoga društva

tehnologija prometa i transport

brodska bolnica

prostorija za liječničke preglede i intervencije te pružanje medicinske pomoći posadi i putnicima na brodu

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

brodska forma

ploha koja opisuje brodski trup

brodogradnja

brodska ljekarna

prostorija na brodu u kojoj se nalaze lijekovi

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

brodska medicina

medicinska disciplina koja obuhvaća znanja za osposobljavanje pomoraca pri pružanju medicinske pomoći bolesnicima ili ozlijeđenima na brodu

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

brodska meteorološka postaja

meteorološka postaja smještena na brodu

geofizika

brodska posada

osobe ukrcane na brod koje obavljaju poslove i upisane su u popis posade

tehnologija prometa i transport

brodska užad

užad koja se upotrebljava za bilo koju svrhu na brodu

tehnologija prometa i transport

brodske isprave

dokumenti koje brodovi trgovačke mornarice moraju imati radi dokaza o identitetu, sposobnosti za plovidbu i ostalim svojstvima broda

pravo