struna tražilica

image shadow

predobrađeni otpad

otpad predobrađen u cilju povišenja prikladnosti za oporabu ili odlaganje

terminološke norme

pregača

odjevni predmet koji prekriva prednji dio tijela od prsa do nogu

terminološke norme

pregled

provjera usklađenosti mjerenjem, promatranjem, ispitivanjem ili namještanjem odgovarajućih značajka nekog elementa

terminološke norme

preinaka

kombinacija svih tehničkih, administrativnih i menadžerskih mjera koje su namijenjene promjeni funkcije nekog elementa

terminološke norme

preispitivanje

razmatranje normativnoga dokumenta radi određivanja treba li ga ponovno potvrditi, preinačiti ili povući

terminološke norme

preispitivanje

provjera prikladnosti, primjerenosti i učinkovitosti radnja odabira i određivanja te rezultata tih radnja s obzirom na ispunjavanje utvrđenih zahtjeva predmeta ocjenjivanja sukladnosti

terminološke norme

prekidna pomoćna ventilacija

kombinacija spontanoga disanja s razdobljima ventilatorom pokretanih udisaja

terminološke norme

prekidnost

nepravilnost u materijalu koja se može otkriti, nastala umjetno ili u postupku preradbe

terminološke norme

preklapanje

duljina prigušujućeg, tj. zadržavajućeg dijela trna koji ulazi u otvor sapnice s trnom sa zadrškom, izmjerena u zatvorenome položaju

terminološke norme

prekoračenje temperature

privremen porast temperature dopremljenoga plina zbog smanjenja i/ili nestanka električne energije ili promjene u protoku plinova

terminološke norme