struna tražilica

image shadow

kut trenja

kut čiji je tangens jednak omjeru posmične sile po jedinici površine i normalnoga naprezanja između dvaju materijala

građevinarstvo

kutna deformacija

promjena pravoga kuta između dviju prvotno okomitih malih dužina

građevinarstvo