struna tražilica

image shadow

deluvijalne naslage

padinske tvorevine nastale fizičko-kemijskom razgradnjom stijena, njihovom erozijom i kratkim gravitacijskim pomicanjem materijala

građevinarstvo

derivacijska hidroelektrana

hidroelektrana u kojoj se koncentracija pada ostvaruje provođenjem voda posebnim građevinama pored prirodnoga vodotoka u cijelosti ili djelomično

građevinarstvo

dezinfekcija

postupak kojim se smanjuje broj mikroorganizama koji bi mogli prouzročiti bolesti

građevinarstvo

dijagram momenata svijanja

grafički prikaz momenata svijanja unutar elementa koji su proizvod djelovanja opterećenja

građevinarstvo

dijagram momenata torzije

grafički prikaz momenata torzije unutar elementa koji su proizvod djelovanja opterećenja

građevinarstvo

dijagram poprečnih sila

grafički prikaz poprečnih sila unutar elementa koje su proizvod djelovanja opterećenja

građevinarstvo

dijagram rastezanja

grafički prikaz odnosa između naprezanja i deformacija

građevinarstvo

dijagram toka

metoda prikazivanja tehnološkoga procesa ucrtavanjem proizvodnih kapaciteta, njihova rasporeda i međusobne povezanosti, načina kretanja materijala, poluproizvoda ili sredstava rada tijekom obavljanja procesa

građevinarstvo

dijagram uzdužnih sila

grafički prikaz uzdužnih sila unutar elementa koje su proizvod djelovanja opterećenja

građevinarstvo

dilatacija

posebno projektiran i izveden prekid konstrukcije građevine koji omogućuje promjenu dimenzija konstrukcije zbog promjene temperature

građevinarstvo