struna tražilica

image shadow

prisilno sušenje

ubrzano sušenje premaznoga materijala izlaganjem temperaturi višoj od temperature okoliša, ali nižoj od temperature pečenja

kemijsko inženjerstvo

prividna gustoća

omjer mase i obujma nenatisnutoga praha

kemijsko inženjerstvo

privlačenje nečistoće

nakupljanje nečistoće iz tla na površini suhoga sloja premaza u uvjetima vanjske izloženosti

kemijsko inženjerstvo

privremena zaštita

vremenski ograničena zaštita od korozije

kemijsko inženjerstvo

proba

uzorak izrađen od metala konstrukcije i električno spojen na konstrukciju koji služi za utvrđivanje djelotvornosti katodne zaštite

kemijsko inženjerstvo

proširena plimna zona

dio djelomično uronjene konstrukcije koji obuhvaća plimnu zonu, zonu zapljuskivanja i prijelaznu zonu

kemijsko inženjerstvo

protuelektroda

elektroda koja služi za zatvaranje strujnoga kruga s radnom elektrodom i tako omogućuje protok struje tijekom elektrokemijskoga ispitivanja

kemijsko inženjerstvo

protukorozijska boja

boja koja se nanosi radi zaštite metalnih podloga od korozije

kemijsko inženjerstvo

protuobraslinska boja

boja koja se primjenjuje na uronjenim dijelovima brodskoga trupa ili na uronjenim dijelovima konstrukcija radi smanjivanja obraslina

kemijsko inženjerstvo

prozirni premazni materijal

premazni materijal koji nakon otvrdnjivanja na podlozi tvori kruti prozirni sloj

kemijsko inženjerstvo