struna tražilica

image shadow

kritična temperatura jamičaste korozije

temperatura ispod koje u određenome korozijskom sustavu ne nastaje jamičasta korozija

kemijsko inženjerstvo

kritična vlažnost

relativna vlažnost atmosfere iznad koje dolazi do nagloga porasta korozijske brzine

kemijsko inženjerstvo

kritično opterećenje

najveće opterećenje okoliša barem jednim onečišćivalom bez izazivanja štetnoga učinka

strojarstvo

krivulja potencijal – gustoća struje

grafički prikaz ovisnosti gustoće struje o elektrodnome potencijalu

kemijsko inženjerstvo

krivulja potencijal – struja

grafički prikaz ovisnosti struje o elektrodnome potencijalu

kemijsko inženjerstvo

krokodilska koža

raspucali suhi sloj premaza nalik na krokodilsku kožu

kemijsko inženjerstvo

kromatiranje

stvaranje konverzijske prevlake s pomoću otopine koja sadržava kromove spojeve koji kemijski reagiraju s površinom metalnih predmeta, pri čemu nastaje kromatni sloj

strojarstvo

kromatna konverzijska prevlaka

prevlaka dobivena kromatiranjem

strojarstvo

kromatni sloj

sloj soli kromne i dikromne kiseline

strojarstvo

kromiranje

elektroprevlačenje površine metalnoga predmeta tankim slojem kroma

strojarstvo