struna tražilica

image shadow

vrijeme proleta

vrijeme koje je potrebno da čestica ili val prijeđe određeni put u kojemu sredstvu

fizika

vrlo brzo kaljenje

kaljenje uz brzinu hlađenja veću od 106 K/s pri kojemu nastaju metastabilne strukture kao što su prezasićene čvrste otopine, nove faze ili amorfni materijali bitno drukčijih fizičkih svojstava

fizika

vrpca

područje energije elektrona u čvrstome tijelu

fizika

vrpčasti spektar

spektar koji se sastoji od brojnih nerazlučenih vrlo bliskih spektralnih linija koje se međusobno prekrivaju

fizika

vršna vrijednost

najveća postignuta vrijednost koje promjenljive veličine

fizika

vršni kvark

kvark okusa t

fizika

vrtložne struje

zatvorene inducirane električne struje nalik vrtlozima u fluidu

fizika

vrtložni tok

protjecanje tekućine pri kojemu dolazi do miješanja slojeva i stvaranja vrtloga

fizika

vrtložno strujanje

gibanje fluida pri kojemu se brzina i smjer strujanja brzo i nepravilno mijenjaju, a strujnice više nisu neprekinute linije

fizika

vrtnja krutoga tijela

gibanje krutog tijela tijekom kojeg se sve njegove čestice gibaju jednakom kutnom brzinom po kružnicama čija središta leže na pravcu koji se zove os rotacije

fizika