struna tražilica

image shadow

osnovno stanje atoma

stanje u kojemu atom ima najnižu energiju

fizika

osobni dozimetar

dozimetar malih izmjera koji mjeri i trajno registrira dozu ionizirajućega zračenja koju prima osoba izložena zračenju

interdisciplinarne prirodne znanosti

ostatak

omjer zbroja apsolutnih razlika opaženih i izračunatih amplituda strukturnih faktora i zbroja amplituda opaženih strukturnih faktora u kristalnoj strukturnoj analizi nakon postupka utočnjavanja kristalne strukture

fizika

ostatak supernove

tvar koja je izbačena iz supernove, širi se u okolni prostor i dugotrajno zrači u cijelome elektromagnetskom spektru zbog rotacijske energije pulsara koji se nalazi u središtu

fizika

Ostwaldovo dozrijevanje

rast većih kristalita na račun manjih u raspadu čvrste otopine

fizika

osvijetljenost

integral osvjetljenja po vremenu

fizika

osvjetljenje

omjer svjetlosnoga toka koji pada na plohu i njezine ploštine

fizika

osvjetljivanje

postupak izlaganja nekoga tijela svjetlosti

interdisciplinarne prirodne znanosti

otapalo

kemijski element ili kemijski spoj u kojemu se otapa drugi kemijski element ili kemijski spoj

fizika

otklonski magnetometar

magnetometar koji uspoređuje dva magnetska polja mjereći njihov relativni utjecaj na kutni otklon igle u vodoravnoj ravnini

fizika