struna tražilica

image shadow

mehanička energija

zbroj kinetičke energije čestice s njezinom gravitacijskom i elastičnom potencijalnom energijom

fizika

mehanička prednost

omjer sile koju daje mehanički stroj i uložene sile

fizika

mehanička ravnoteža

stanje u kojemu je vektorski zbroj svih sila koje djeluju na česticu jednak ništici

fizika

mehanički ekvivalent topline

odnos kalorije i džula brojčano je jednak vrijednosti specifičnoga toplinskog kapaciteta za vodu

fizika

mehanički val

putujući ili stojni val koji nastaje u elastičnome sredstvu

fizika

mehaničko drobljenje

postupak u kojemu se s pomoću kugličnoga mlina zrna mikrometarskih dimenzija drobe u zrna nanometerskih dimenzija

fizika

mehaničko legiranje

postupak u kojemu se s pomoću kugličnoga mlina pripravljaju slitine od početnih elementnih prahova

fizika

mehaničko mljevenje

postupak u kojemu se s pomoću kugličnoga mlina istodobno drobe i pripravljaju materijali

fizika

mehanika

grana fizike koja izučava gibanje čestica i višečestičnih sustava, krutih tijela i fluida te njihovo ponašanje pod djelovanjem sila

fizika

mehanika fluida

grana fizike koja istražuje ponašanje fluida u mirovanju ili gibanju

fizika