struna tražilica

image shadow

funkcija pogreške

funkcija vjerojatnosti odstupanja pojedinoga mjerenja fizičke veličine od srednje vrijednosti dobivene statističkom obradbom svih mjerenja

fizika

funkcija potencijalne energije

ovisnost potencijalne energije o položaju čestice koja se giba u jednoj dimenziji dok na nju djeluju konzervativne sile

fizika

funkcija radijalne raspodjele

prostorna raspodjela elektronske gustoće oko zadanoga atoma u amorfnoj tvari jednaka Fourierovu transformatu kutne ovisnosti intenziteta rendgenskoga zračenja raspršena u tvari

fizika

funkcija stanja

veličina koja ovisi samo o stanju nekoga sustava, a ne o procesu kojim je sustav došao u to stanje

fizika

funta

anglo-američka jedinica za masu

fizika

funta sile

anglo-američka jedinica za silu

fizika