struna tražilica

image shadow

troslovčani simboli aminokiselina

notacija aminokiselina simbolima koju čine tri slova od kojih se prvo piše velikim, a ostala malim slovima

kemija

trostruka veza

kovalentna veza s tri para vezujućih elektrona koja se sastoji od jedne sigma-veze i dviju pi-veza

kemija

tulij

kemijski element atomskoga broja 69, 6. periode i 3. skupine, gustoće 9,32 g/cm3, tališta na 1545 °C i vrelišta na 1947 °C

kemija

tuljac

proizvod nastao namatanjem i lijepljenjem uskih papirnatih vrpca u oblik cijevi različitih promjera i debljina

temeljne tehničke znanosti

turbidimetrija

analitička tehnika temeljena na raspršenju elektromagnetskoga zračenja na suspendiranim česticama u otopini

kemija

tvrdo drvo

drvni materijal dobiven od drveća iz skupine listača

temeljne tehničke znanosti

tvrdoća

svojstvo krutoga materijala da se odupire zadiranju stranoga tijela u njegovu površinu ili strukturu

kemija

tvrdoća vode

ukupna koncentracija iona zemnoalkalijskih metala u prirodnim vodama

kemija