struna tražilica

image shadow

motrenje

sustavno nadziranje koncentracije određenih tvari u okolišu i njihova utjecaja na živi svijet

kemija

mravlja kiselina

najjednostavnija karboksilna kiselina i bezbojna tekućina oštra mirisa koja nadražujuće djeluje na kožu

kemija

munknoni

mezoinski spojevi 1,3-oksazolskoga skeleta, delokalizirane strukture, s kisikovim atomom spojenim na položaju 5

kemija

mutarotacija

promjena optičke aktivnosti prouzročena epimerizacijom

kemija