struna tražilica

image shadow

amonij

jednovalentna atomska skupina dobivena hidroniranjem amina koja poput alkalijskih metala tvori soli

kemija

amonijak

spoj dušika i vodika

kemija

amonijev karbonat

sol amonijaka i ugljične kiseline

kemija

amonijev klorid

sol amonijaka i klorovodične kiseline

kemija

amonijev sulfat

sol amonijaka i sumporne kiseline

kemija

amonijev sulfid

sol amonijaka i sumporovodika

kemija

amorfna tvar

tvar bez kristalne strukture koja nastaje u uvjetima kada se hlađenjem ili taljenjem atomi ne mogu pravilno posložiti

kemija

amorfni ugljik

amorfna tvar, djelomično mikrokristalične građe, koja se pojavljuje kao aktivni ugljik, ugljen, koks ili čađa

kemija

ampermetar

naprava za mjerenje jakosti struje

kemija

ampermetrija

analitička tehnika određivanja koncentracije analita mjerenjem struje

kemija