struna tražilica

image shadow

zabranjeno područje

dio zračnoga prostora utvrđenih dimenzija u kojemu je zabranjeno odvijanje zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

zadaća

specifična radnja koju izvršava kontrolor zračnoga prometa dok je nadležan nad zračnim prostorom djelokruga

tehnologija prometa i transport

zahtijevana navigacijska točnost

točnost navigacijske opreme zrakoplova potrebne za let u određenome zračnom prostoru

tehnologija prometa i transport

zahtjev za potvrdu rezervacije

zahtjev zračnoga prijevoznika da putnik koji ima rezerviranu kartu do određenoga vremena potvrdi svoju namjeru putovanja

tehnologija prometa i transport

zakrilce

pokretna aerodinamička površina postavljena duž izlaznoga brida krila koja služi za povećanje uzgona pri slijetanju i uzlijetanju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zakrilce s dvama procijepima

zakrilce sa skretačem koji u aktiviranome stanju usmjeruje zračnu struju kroz dva procijepa, a u neaktiviranome se stanju povlači u unutrašnjost krila, dok zakrilce postaje dio aeroprofila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zakrilce s procijepom

zakrilce koje je u neaktiviranome stanju dio krila koje uključuje izlazni brid, a u aktiviranome se stanju zakreće za željeni kut i istodobno otvara profilirani procijep između osnovnoga krila i zakrilca

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zakrivljenost aeroprofila

najveća udaljenost srednje crte aeroprofila od njegove tetive

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zakutna brzina

brzina leta pri kojoj letjelica može ostvariti zaokret najveće kutne brzine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zaleđeni snijeg

ledena naslaga male gustoće nastala miješanjem snježnih pahuljica i pothlađenih kapljica

geofizika