struna tražilica

image shadow

višestruki priključak

cijev ili komora koja se grana u nekoliko izlaza

kemija

voda za injekcije

voda koja se dobiva iz pročišćene ili pitke vode metodama obrade koje prihvaća odgovarajuća farmakopeja

kemija

vodena destilacija

hidrodestilacija tijekom koje se usitnjeni biljni materijal razmuljuje u vodi, a zatim dobivena gusta heterogena smjesa zagrijava i uz miješanje destilira

kemija

vodeno staklo

vodena otopina silikata

kemija

vodeno-parna destilacija

hidrodestilacija tijekom koje se usitnjeni biljni materijal nalazi na rešetki unutar kotla, odignutoj od dna na kojemu je voda koja se zagrijava, a nastala vodena para prolazi kroz biljni materijal

kemija

vodikov peroksid

kemijski spoj kisika i vodika

kemija

voskovi

esteri dugolančanih masnih kiselina i dugolančanih alkohola

kemija

vrat

valjkasti izvod na staklenome laboratorijskom posuđu ili na staklenome prilagodniku kroz koji se neki medij ulijeva, izlijeva, propušta ili zatvara

kemija

vrećasti filtar

filtar u kojemu je filtarski medij u obliku najmanje jedne slobodno stojeće ili viseće vreće smješten u prostor za filtriranje, a smjesa fluida i čvrstih čestica struji iz unutrašnjosti vreće prema van ili obratno

kemija

vruće filtriranje

filtriranje do vrenja zagrijane otopine ili do vrenja zagrijane otopine s neotopljenim talogom

kemija