struna tražilica

image shadow

zamoljena država

država kojoj je upućen zahtjev države tražiteljice

pravo

Zapadnoeuropska unija

savez koji su u Bruxellesu 17. ožujka 1948. zaključile Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina radi zajedničke obrane i međusobne suradnje u gospodarskim, socijalnim i kulturnim pitanjima

pravo

zapis imena putnika

zapis podataka koje putnik daje radi rezervacije karata, kao i podataka koje zračni prijevoznici dobiju prilikom financijskih transakcija i prilikom prijave za let

pravo

zaposleni radnik migrant

fizička osoba iz neke druge države koja radi u državi članici domaćinu

pravo

zaštićeno radno mjesto

radno mjesto u poslovnom subjektu u kojemu radi barem 50% radnika s invaliditetom

pravo

zaštita potrošača

skup mjera čiji je cilj promicanje interesa potrošača koji obuhvaća mjere za zaštitu zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa potrošača, kao i mjere za promicanje prava na informiranje, obrazovanje i unutarnju organizaciju radi očuvanja interesa potrošača

pravo

zaštitna mjera

mjera koju u određenome području, u skladu s odredbama prava EU-a, može poduzeti EU ili neka država članica i čiji je cilj zaštita od ozbiljnih poteškoća ili od prijetnje pojavljivanja takvih poteškoća u određenome području

pravo

zatvaranje tržišta

strateško ponašanje poduzetnika usmjereno na ograničavanje mogućnosti pristupa tržištu mogućim takmacima

pravo

zavaravajuća poslovna praksa

nepoštena poslovna praksa koja dovodi prosječnoga potrošača u zabludu zbog čega on donosi odluku o poslu koju ne bi donio da nije bio izložen takvoj poslovnoj praksi, a koja se može sastojati od zavaravajućih radnja i zavaravajućih propuštanja

pravo

zavaravajuća propuštanja

zavaravajuća poslovna praksa koja ne sadržava važne obavijesti potrebne prosječnomu potrošaču za donošenje informirane odluke, zbog čega on donosi ili je vjerojatno da će donijeti odluku o poslu koju inače ne bi bio donio

pravo