struna tražilica

image shadow

vrijeme leta

vrijeme od trenutka kada se zrakoplov odvoji od uzletno-sletne staze do trenutka kada je ponovno dotakne

tehnologija prometa i transport

vrijeme letačke dužnosti

vrijeme tijekom kojega osoba obavlja dužnosti u zrakoplovu kao član njegove posade

tehnologija prometa i transport

vršni vrtlog

vrtlog koji nastaje na vrhu krila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vrtložna brazda

područje izrazito turbulentne zračne struje koje ostaje iza zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vrtložna plahta

skup vrtložnih niti koje čine vrtložni trag iza noseće površine zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vučni propeler

propeler koji rotacijsko gibanje vratila pogonskoga motora pretvara u vučnu silu

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vulkanska prašina

fina prašina od stijena i drugoga materijala izbačena vulkanskom erupcijom u atmosferu

geofizika

vulkanski oblak

oblak od pepela i drugih čestica izbačenih vulkanskom erupcijom u atmosferu

geofizika

Z-marker

marker sa stožastim dijagramom vertikalnoga elektromagnetskog zračenja

tehnologija prometa i transport

zabacivanje

gibanje kraka helikopterskoga rotora u ravnini rotacije

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika