struna tražilica

image shadow

tvrda želučanootporna kapsula

tvrda kapsula otporna na želučanu kiselinu, pa djelatnu tvar otpušta u tankome crijevu

temeljne medicinske znanosti

učinak lijeka

biološki odgovor koji u sustavima in vitro ili u živome organizmu prouzročuje primjena lijeka

temeljne medicinske znanosti

učinak prvoga prolaska

promjena lijeka koja nastaje pri prolasku lijeka kroz određeni organ, pri čemu dolazi do slabljenja učinka lijeka

temeljne medicinske znanosti

učinak stabilizacije membrane

lokalni anestetički učinak beta-blokatora koji je rezultat blokade voltažnih natrijskih kanala

temeljne medicinske znanosti

učinak ubijanja bakterija ovisan o koncentraciji

djelovanje antibiotika koje se temelji na povišenju koncentracije lijeka koja ubija razmjerno veći broj bakterija povećanom brzinom

temeljne medicinske znanosti

učinkovitost

optimalna uporaba raspoloživih sredstava u farmakoekonomici

temeljne medicinske znanosti

učinkovitost antiseptika

mjera kojom se određuje djelovanje antiseptika, a temelji se na otpornosti mikroorganizma, broju prisutnih mikroorganizama, mješovitosti populacije organizama, količini prisutnoga organskog materijala, koncentraciji i stabilnosti dezinficijensa ili sredstva za sterilizaciju, temperaturi i vremenu izloženosti, pH-vrijednosti i vlažnosti te prianjanju sredstva na površine

temeljne medicinske znanosti

učinkovitost sparivanja

povezivanje zauzetosti receptora punim agonistom i farmakološkoga odgovora

temeljne medicinske znanosti

udarna doza

doza lijeka viša od doze održavanja kojom se na početku liječenja postiže brzo povišenje koncentracije lijeka u krvnoj plazmi do ciljne vrijednosti

temeljne medicinske znanosti

ukapljeni medicinski plin

plin koji je djelomično u tekućemu stanju na –50 °C, a pakira se pod tlakom

temeljne medicinske znanosti