struna tražilica

image shadow

zajednički stav

instrument za postizanje sustavnije i koordinirane zajedničke vanjske i sigurnosne politike usuglašavanjem radi učinkovitijega zajedničkog funkcioniranja različitih pravnih sustava u EU-u

pravo

zajednički vladajući položaj

vladajući položaj dvaju ili više pravno neovisnih poduzetnika koji u odnosu na svoje takmace, dobavljače i/ili potrošače nastupaju ili djeluju zajednički na određenome tržištu

pravo

zajedničko djelovanje

instrument djelovanja unutar područja zajedničke vanjske i sigurnosne politike za unapređenje međunarodne sigurnosti kroz međuagencijsku suradnju na različitim područjima

pravo

Zajedničko europsko poduzeće za ITER i razvoj fuzijske energije

Euratomovo tijelo čija je glavna zadaća zajedno s europskom industrijom i istraživačkim organizacijama razvijati i osiguravati širok raspon tehnoloških sastavnica za projekt ITER

pravo

zajedničko stajalište

usuglašeno stajalište u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici koje čini suradnju sustavnijom i olakšava njezinu koordinaciju

pravo

zajedničko tržište

stupanj ekonomske integracije u kojemu je između država članica uspostavljena carinska unija, a roba, radna snaga, usluge i kapital mogu se slobodno kretati

pravo

zajmovi rezidentima europodručja

sredstva koja monetarne financijske institucije pozajmljuju rezidentima europodručja, uključujući kućanstva, nefinancijska društva i državu, a koja nisu evidentirana prenosivim vrijednosnim papirima

pravo

zakonodavni akt

pravni akt usvojen u redovnome ili posebnome zakonodavnom postupku

pravo

zakonodavstvo EU-a

skup pravnih akata koje institucije EU-a donose u zakonodavnome postupku temeljem Osnivačkih ugovora, uključujući uredbe, direktive, odluke, preporuke, mišljenja i neke druge akte

pravo

zamjena dionica ili udjela

poslovna aktivnost kojom postojeće ili novo društvo stječe vrijednosne papire drugoga društva u zamjenu za izdavanje ili prijenos vlastitih vrijednosnih papira članovima preuzetoga društva u zamjenu za vrijednosne papire koji predstavljaju kapital preuzetoga društva, uz uvjet da nakon zamjene vrijednosnih papira društvo stjecatelj stekne ili daljnjim stjecanjem vrijednosnih papira zadrži većinu glasačkih prava u preuzetome društvu

pravo