struna tražilica

image shadow

zakasnina

iznos oduzet od ugovorenoga iznosa zbog zakašnjenja u odnosu na ugovornu obvezu

građevinarstvo

zamor materijala

smanjenje čvrstoće materijala pod djelovanjem ciklički promjenjivoga opterećenja

građevinarstvo

zaokretljivost polovice luka

gradnja luka na teško pristupačnu terenu

građevinarstvo

zaokretnica

zavoj maloga polumjera i velikoga kuta skretanja za koji ne vrijedi propisana računska brzina

građevinarstvo

zapisnik o prednapinjanju

tiskanica u koju se upisuju svi zadani, izmjereni i proračunski podatci mjerodavni za prednapinjanje

građevinarstvo

zasjek

zemljani objekt omeđen tlom s dviju strana koji je dobiven iskopom određenoga poprečnog profila u zemlji ili nasipavanjem

građevinarstvo

zasun

dio vodovodne mreže koji služi za zatvaranje dovoda, reguliranje dotoka i dr.

građevinarstvo

zasunska komora

komora, prostorija ili okno za smještaj zatvarača, fazonskih komada i ostalih naprava na sustavu cjevovoda kojima se dovodi ili odvodi voda iz nekoga objekta

građevinarstvo

zaštita betona

održavanje vlažnosti i temperature svježe ugrađenoga betona radi osiguravanja uvjeta povoljnih za hidrataciju cementne paste tijekom očvršćivanja

građevinarstvo

zaštita na radu

osiguravanje radnih uvjeta bez opasnosti za život i zdravlje radnika

građevinarstvo