struna tražilica

image shadow

zajednička vanjska i sigurnosna politika

politika djelovanja Unije u međunarodnim odnosima koju utvrđuje i provodi Europsko vijeće i Vijeće, odlučujući jednoglasno, osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, te visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i države članice u skladu s Ugovorima, a Ugovorima je utvrđena i posebna uloga Europskoga parlamenta i Komisije u tome području

pravo

zajednička vizna politika

politika EU-a u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja utvrđuje smjernice i pravila za uvođenje i izdavanje viza državljanima trećih zemalja

pravo

Zajedničke konzularne upute o vizama za diplomatske misije i konzularne urede

instrument u okviru zajedničke vizne politike koji propisuje postupak i uvjete koji se primjenjuju prilikom izdavanja jedinstvenih viza

pravo

Zajednički forum EU-a za transferne cijene

forum koji je Komisija uspostavila 2002. radi rješavanja praktičnih problema u određivanju transfernih cijena i koji se sastoji od po jednoga stručnjaka iz poreznih tijela svake države članice i po deset stručnjaka iz privatnoga sektora, a predstavnici država pristupnica i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj su promatrači

pravo

Zajednički istraživački centar

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije nadležna za pružanje neovisne znanstvene i tehnološke potpore oblikovanju europskih politika

pravo

zajednički odbor za ponovni prihvat

odbor koji se osniva radi nadzora primjene sporazuma o ponovnome prihvatu između Unije i treće zemlje i koji odlučuje o tumačenju i dogovorima potrebnim za njegovu provedbu te o njegovim izmjenama i dopunama

pravo

zajednički operativni program

prekogranični program operativne suradnje na kopnenim i morskim granicama koji se dogovara za svaku granicu na odgovarajućemu teritoriju te uključuje odgovarajuće teritorijalne jedinice jedne države članice ili više njih odnosno jedne partnerske države ili više njih

pravo

zajednički pothvat

udruživanje poduzetnika radi ostvarenja zajedničkoga cilja

pravo

zajednički pristup

pristup koji se postiže međusobnim solidarnim savjetovanjem država članica u okviru Europskoga vijeća i Vijeća Europske unije o svakome pitanju vanjske i sigurnosne politike od općega interesa, a prije poduzimanja bilo kakva djelovanja na međunarodnoj sceni ili preuzimanja bilo koje obveze koja bi mogla utjecati na interese Unije

pravo

Zajednički referentni okvir

opcionalni instrument koji sadržava načela, definicije i model pravila europskoga ugovornog prava, a rezultat je zajedničkoga rada europskih skupina znanstvenika u okviru Zajedničke mreže o europskome privatnom pravu

pravo