struna tražilica

image shadow

vremenski planovi

metode planiranja kojima se pojedini radovi za izgradnju objekta te pristizanje i zadržavanje sredstava na gradilištu raspoređuju u razdoblja ili radne zadatke

građevinarstvo

vrijeme koncentracije

vrijeme potrebno da voda stigne od najudaljenije točke slijeva do protjecajnoga profila

građevinarstvo

vučena vozila

vozila bez vlastitoga pogona namijenjena prijevozu putnika ili robe koja vuku vučna vozila

građevinarstvo

vučno vozilo

vozilo s vlastitim pogonom namijenjeno vuči ili guranju drugih vozila ili neposrednomu prijevozu putnika i robe

građevinarstvo

zabijanje pilota

utiskivanje predgotovljenih pilota u tlo hidrauličnim čekićem ili vibriranjem

građevinarstvo

zabijeni pilot

raščlanjeni duboki temelj izveden na terenu zabijanjem pilota

građevinarstvo

začepljenje

smanjenje hidrauličke učinkovitosti proizvoda nastalo njegovim blokiranjem i zaštopavanjem

građevinarstvo

zagatna stijena

tanki zid od čelika, armiranoga betona ili drva koji služi kao potporna konstrukcija pri zaštiti građevne jame od pritiska tla ili vode

građevinarstvo

zahvat površinskih voda

objekt i uređaj koji uporebljava površinske vode za opskrbu vodom

građevinarstvo

zajednički pothvat

grupiranje dvaju ili više izvođača koji djeluju kao jedna pravna osoba, pri čemu je svaka odgovorna za djelovanje drugih

građevinarstvo