struna tražilica

image shadow

uspravna sima

sima koja u presjeku ima konkavnu krivulju iznad konveksne

povijest umjetnosti

utvrda

građevina koja štiti strateški važno mjesto

arhitektura i urbanizam

utvrđena crkva

crkva s elementima obrambenoga graditeljstva

povijest umjetnosti

uvučeni žlijeb

široki plitki konkavni kanal obrubljen malenim profilacijama između ehina i abaka jonskoga kapitela

povijest umjetnosti

valetudinarij

bolnica ili stacionar za ranjenike u rimskome vojnom logoru

povijest umjetnosti

valva regia

središnja kraljevska vrata kojima glavni glumac izlazi iz skene na pozornicu

povijest umjetnosti

valjkasta profilacija

profilacija kružnoga do polukružnoga presjeka

povijest umjetnosti

vanjsko popločenje

trajna završna površina ceste, pločnika i drugih vanjskih površina

arhitektura i urbanizam

vapno

vezivo za pripravljanje morta i žbuke na tradicionalan način

povijest umjetnosti

vaza

ukrasna posuda kojoj je dubina veća od širine

povijest umjetnosti